Home Nhà cửa

Nhà cửa

Cách chuẩn bị mâm lễ và bài cúng nhập trạch về nhà mới

Cúng nhập trạch: lễ vật chuẩn bị, thủ tục và văn khấn

Dân ta có câu "Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người phải có chỗ tựa đầu". Do vậy việc có một căn nhà luôn là niềm mơ ước...